jordäpple

jordäpplet
jordäpplen
jordäpplena
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till jordäpple

  • potatis [ botanik, mat, grönsaker ]

Hur böjs ordet jordäpple på svenska?

Obestämd singular: jordäpple
Bestämd singular: jordäpplet
Obestämd plural: jordäpplen
Bestämd plural: jordäpplena

Vad betyder jordäpple inom historia ?

Potatis (Solanum tuberosum) är en art som tillhör familjen potatisväxter. Potatis är också den allmänna benämningen på växtens rotfrukt vilken är stapelföda i en stor del av världen. Växten förekommer vilt i Sydamerika, där även flera snarlika arter odlas. http://sv.wikipedia.org/wiki/Jord%C3%A4pple

Möjliga synonymer till jordäpple

Diskussion om ordet jordäpple