joina

Verb
internet slang
försvenskad variant av engelska "join", används mest av ungdomar på internet
  • "har du joinat den communityn än?"

Synonymer