jobbdata

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska

Diskussion om ordet jobbdata

job data

Substantiv

Översättningar

Svenska

Diskussion om ordet job data