jigger

jigger
jiggered
jiggered
Verb

Översättningar

Översättningar

Möjliga synonymer till jigger

jiggered

Adjektiv

Översättningar

Vad betyder jiggered inom generell ?

(British informal expletive) "Well I'm jiggered!"

Översättningar

Möjliga synonymer till jiggered