jibe

jibe
jibed
jibed
Verb

Översättningar

Ordet jibe har 3 betydelser

  • Inom norgespec
  • Inom amerikansk engelska
  • Inom sjöfart
norgespec
amerikansk engelska
sjöfart

Ordet jibe inom norgespec

Översättningar

Möjliga synonymer till jibe

Ordet jibe inom amerikansk engelska

Översättningar

Synonymer till jibe

Möjliga synonymer till jibe

Ordet jibe inom sjöfart

shift from one side of the ship to the other, of a sail

Översättningar

Synonymer till jibe