jeremiad

jeremiaden

jeremiader

jeremiaderna

Substantiv
En klagovisa är ett passionerat uttryck för sorg, ofta i form av musik, poesi eller sång. I bibeln (Gamla Testamentet) finns en bok som heter Klagovisorna. Den har tillskrivits profeten Jeremia,[1] och orden klagovisa eller jeremiad används ibland nedsättande om klagomål eller kritik som uppfattas grundlös eller överdriven.

Synonymer

Övrig relation
jeremiad

jeremiads

Substantiv
a long and mournful complaint
  • "a jeremiad against any form of government"