jar

jars
Substantiv

Översättningar

Hur används ordet jar

 • "he drank a jar of beer"

Ordet jar har 6 betydelser

 • Inom kemi
 • Inom mat
 • Inom brittisk engelska
 • Inom generell
 • Inom brittisk engelska
 • Inom generell
kemi
mat
brittisk engelska
generell
brittisk engelska
generell

Vad betyder jar inom kemi ?

A wide-mouthed vessel (usually cylindrical) without handles

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till jar

Vanlig betydelse av ordet jar inom mat

Översättningar

Synonymer till jar

Möjliga synonymer till jar

Mindre vanlig betydelse av ordet jar inom brittisk engelska

Översättningar

Möjliga synonymer till jar

Ovanlig betydelse av ordet jar inom generell

Översättningar

Möjliga synonymer till jar

Ovanlig betydelse av ordet jar inom brittisk engelska

Översättningar

Möjliga synonymer till jar

Ordet jar inom generell

the quantity contained in a jar

Synonymer till jar

jar

jar
jarred
jarred
Verb

Översättningar

Hur används ordet jar

 • "George was shaken up in the Tech game"

Ordet jar har 5 betydelser

 • Inom ALLMÄNT
 • Inom generell
 • Inom medicin
 • Inom generell
 • Inom generell
ALLMÄNT
generell
medicin
generell
generell

Ordet jar inom generell

Synonymer till jar

Ordet jar inom medicin

Synonymer till jar

Möjliga synonymer till jar

Ordet jar inom generell

shock physically

Synonymer till jar

Ordet jar inom generell

place in a jar

JAR

Substantiv

Vad betyder JAR inom förkortning, data ?

Java Archive, filformat

Synonymer till JAR