janizary

janizaries

Substantiv
historia
turkisk soldat som ursprungligen rekryterades bland söner till kristna undersåtar och uppfostrades till islamiska krigare