jamb

jamben
jamber
jamberna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska
  • iamb  [ litteratur ]

Hur böjs ordet jamb på svenska?

Obestämd singular: jamb
Bestämd singular: jamben
Obestämd plural: jamber
Bestämd plural: jamberna

Rim på jamb

Vad betyder jamb inom litteratur ?

En jamb (tidigare även iambus eller jambus) är en stigande versfot som används i olika typer av poesi. Ursprungligen avsåg begreppet ett av versmåtten som användes i (den kvantiterande) prosodin i klassisk grekiska: en kort stavelse följt av en lång stavelse (som i "bevis"). https://sv.wikipedia.org/wiki/Jamb

Relaterat till jamb

diktning

Diskussion om ordet jamb