jamb lining

Substantiv
byggnadskonst
på fönster eller dörr