jam wall

Substantiv
teknik
smältugn för tillverkning av glas