jaga upp

jagar upp

jagade upp

jagat upp

jaga upp

Verb
allmänt