jadeite

Substantiv
mineral
mineral som innehåller jade