jämna med marken

jämnar med marken

jämnade med marken

jämnat med marken

jämna med marken

Verb