invent

invent
invented
invented
Verb

Översättningar

Ordet invent har 3 betydelser

  • Inom media
  • Inom norgespec
  • Inom generell
media
norgespec
generell

Ordet invent inom media

Översättningar

Möjliga synonymer till invent

Ordet invent inom norgespec

come up with

Synonymer till invent

Ordet invent inom generell

Synonymer till invent

Möjliga synonymer till invent