intrigue

intrigues
Substantiv

Översättningar

Ordet intrigue har 2 betydelser

  • Inom politik
  • Inom generell
politik
generell

Vad betyder intrigue inom politik ?

covert and involved plotting to achieve your ends

Översättningar

Synonymer till intrigue

Möjliga synonymer till intrigue

Ordet intrigue inom generell

a clandestine love affair

intrigue

intrigue
intrigued
intrigued
Verb

Översättningar

Ordet intrigue har 3 betydelser

  • Inom politik
  • Inom generell
  • Inom mytologi
politik
generell
mytologi

Ordet intrigue inom politik

Översättningar

Möjliga synonymer till intrigue

Ordet intrigue inom generell

cause to be interested or curious

Synonymer till intrigue

Ordet intrigue inom mytologi

Synonymer till intrigue