intrig

intrigen
intriger
intrigerna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet intrig på svenska?

Obestämd singular: intrig
Bestämd singular: intrigen
Obestämd plural: intriger
Bestämd plural: intrigerna

Hur används ordet intrig

 • "Tidsresor, genom ett maskhål, en slags tredelad genväg genom rumtiden, är en central del av seriens intrig."
 • "Replikskiftena är inte alltid lika viktiga i thrillergenren – det är inte så lätt att hålla uppe ett snabbt tempo, en invecklad intrig med överraskningsmoment och samtidigt bygga upp mångbottnade rollfigurer."
 • "– Det är en invecklad intrig, men de viktigaste relationerna och förvecklingarna är fint frilagda."
 • "” I Janne Lundströms omfattande och mycket varierade författarskap sammanflätas problematik och moral med intrig och yttre handling vilket gör att han med stor konstnärlighet och precision tydliggör de konflikter – kulturella, ekonomiska och sociala – som gestaltas."
 • "Nu är hans team rasande och säger att Cruises personliga tro inte har något som helst betydelse för filmens intrig, tema eller innehåll."
 • "” I den vinnande novellen Barn av våren lär vi genom skickliga perspektivskiften och suggestiv intrig känna huvudkaraktären Aki, vars gestaltning präglas av författarens språkliga mognad och gripande berättarteknik."
 • "– En bra intrig."
 • "Försvaret har hävdat att mannen varit utsatt för en intrig från flickans sida."
 • "– Som i en intrig i en såpopera, så har de skapat en epilog : De valde Temer, de såg till att Dilma fick lämna sitt ämbete ... och nu vill de krossa Lulas politiska liv, slog han fast på en presskonferens i Sao Paolo där den forne presidenten flankerades av anhängare i Arbetarpartiet ( PT )."
 • "Nu till det negativa draget i denna intrig :"

Ordet intrig har 3 betydelser

 • Inom kontor
 • Inom politik
 • Inom litteratur
kontor
politik
litteratur

Vad betyder intrig inom kontor ?

försåtlig plan, ränk, ränkfull verksamhet

Översättningar

Synonymer till intrig

Möjliga synonymer till intrig

Relaterat till intrig

arbetslust

inflytande

planmässighet

oredlighet

döljande

oordning

slughet

oenighet

Ordet intrig inom politik

Översättningar

Engelska
 • plot  [ politik ]

Möjliga synonymer till intrig

Ordet intrig inom litteratur

Översättningar

Möjliga synonymer till intrig