intresseväckande

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till intresseväckande

Hur används ordet intresseväckande

  • "Hur intresseväckande vore det då inte med vägskyltar som markerar stiftsgränser skriver Olle Burell i motionen."
  • "– Man vill locka med det intresseväckande och spännande, men det händer inte första terminen, och inte andra terminen heller, menar Staffan Andersson."
  • "2017 blev ett händelserikt år och vi på redaktionen hade fullt sjå med att sålla bland nyheterna för att ge er de mest relevanta och intresseväckande lokala händelserna."
  • "Det är mer intresseväckande och minnesvärt än att bara säga ” jag tycker att vi borde ha en annorlunda straffpolitik ”, till exempel, säger han."
  • "SKYTTMON I vår serie om intresseväckande och annorlunda hus har vårt reportageteam tagit sig till Skyttmon i Jämtland där arkitekturen saknar motstycke, åtminstone i norrlands inland."
  • "2017 blev ett händelserikt år och vi på redaktionen hade fullt sjå med att sålla bland nyheterna för att ge er de mest relevanta och intresseväckande lokala händelserna."
  • "Under genrepet på fredagskvällen avslöjades artisternas sista justeringar får att göra just sitt nummer till det mest intresseväckande."
  • "Det var i oktober 2012 som en intresseväckande rubrik blev lite väl spektakulär."
  • "Motiveringen är att han på ett pedagogiskt och intresseväckande sätt presenterat en rad aktuella vetenskapsområden och särskilt tydliggjort naturvetenskapernas betydelse för vår miljö och hälsa."
  • "Platsens förutsättningar har beaktats och den nya byggnaden övertygar med ett självständigt uttryck och med en balanserad och intresseväckande gestaltning. ”"

Diskussion om ordet intresseväckande