intrapreneur

Substantiv
företagsintern entreprenör
inom företag