inträngande

inträngandet

(-)(-)
Substantivintränga

intränger

inträngde

inträngt

inträng

Verb

Synonymer

inträngande

Adjektiv
bildligt

inträngande

Adverb