intertwine

intertwine
intertwined
intertwined
Verb

Översättningar

Synonymer till intertwine

Hur används ordet intertwine

  • "intertwine the threads"

Ordet intertwine har 4 betydelser

  • Inom geologi
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom sömnad
  • Inom luftfart
geologi
ALLMÄNT
sömnad
luftfart

Ordet intertwine inom geologi

Översättningar (inom geologi)

Möjliga synonymer till intertwine (inom geologi)

Ordet intertwine inom ALLMÄNT

twine or twist together

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till intertwine (inom ALLMÄNT)

Ordet intertwine inom sömnad

Synonymer till intertwine (inom sömnad)

  • tat [ sömnad ]

Ordet intertwine inom luftfart

Synonymer till intertwine (inom luftfart)

Diskussion om ordet intertwine