interpose

interpose
interposed
interposed
Verb

Hur används ordet interpose

  • "An interposing thicket blocked their way"
  • "God interposed death"

Ordet interpose har 3 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
  • Inom fotografi
ALLMÄNT
generell
fotografi

Ordet interpose inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till interpose (inom ALLMÄNT)

Ordet interpose inom generell

be or come between

introduce

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till interpose (inom generell)

Ordet interpose inom fotografi

Översättningar (inom fotografi)

Synonymer till interpose (inom fotografi)

Möjliga synonymer till interpose (inom fotografi)

Diskussion om ordet interpose