interpolate

interpolate
interpolated
interpolated
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till interpolate

Ordet interpolate har 3 betydelser

  • Inom matematik, allmänt
  • Inom generell
  • Inom zoologi
matematik, allmänt
generell
zoologi

Vad betyder interpolate inom matematik, allmänt ?

ungefärligen beräkna okänt värde mellan två kända värden, alt. förvanska text genom att göra egna tillägg

Översättningar (inom matematik, allmänt)

Svenska

Ordet interpolate inom generell

estimate the value of; in mathematics

Synonymer till interpolate (inom generell)

Ordet interpolate inom zoologi

insert words into texts

Synonymer till interpolate (inom zoologi)

Diskussion om ordet interpolate