interlope

interlope
interloped
interloped
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet interlope har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom historia
generell
historia

Vad betyder interlope inom generell, generell ?

encroach on the rights of others, as in trading without a proper license

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till interlope (inom generell)

Ordet interlope inom historia

på ett monopol i handeln

Översättningar (inom historia)

Svenska

Diskussion om ordet interlope