inter-

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet inter-

  • "Nu cirkulerar uppmaningar inom bloggar och på facebook om en inter- nationell bojkott av årets musik- tävling, just på grund av att landet inte respekterar mänskliga rättig- heter, enligt Amnesty."
  • "En viktig del i hans kommande förslag blir att skapa möjligheter för inter- netoperatörerna att sluta avtal så att de som äger rätten till musik, film och spel får betalt."
  • "Skatteverket anser att entré- avgiften som inkluderar bl.a. inter- netuppkoppling och sovplats ska beskattas som en tjänst."
  • "Av de totalt 15 misstänkta tillhör flera eliten inom svensk och inter- nationell bodybuilding."
  • "Enligt Joakim Jakobsson, som är pressekreterare i LO, kommer Wanja Lundby-Wedin inte att ge några inter- vjuer förrän AMF:s interna utredning om pensionerna är klar."
  • "Påven som är på rundresa i Mellan- östern sa också att det inter- nationella samfundet måste använda sitt inflytande för att lösa den långa konflikten."
  • "Undersökningen bygger på 1.000 inter- vjuer med 18-21 åriga studenter."
  • "200 inköpschefer har inter- vjuats."
  • "Att säkra FRA:s ställning som en attraktiv partner i det inter- nationella utbytet av underrättelse- uppgifter var ett tungt argument för FRA-lagen."
  • "Det visar Nordicoms inter- netbarometer för 2007."

Vad betyder inter- inom generell ?

som existerar emellan eller mitt ibland; mellan-; som befinner sig eller sker mellan två exemplar eller bland många exemplar snarare än innanför ett exemplar av något

Möjliga synonymer till inter-

Diskussion om ordet inter-