integrera

integrerar

integrerade

integrerat

integrera

Verb
integrera handikappat barn i skolundervisningen
anpassa ett folk (eller grupp) till annat kulturmönster