inte särskilt

Adjektivinte särskilt

Uttrycksadverb