instinkt

instinkten

instinkter

instinkterna

Substantiv
psykologi
nedärvda beteendemönster hos människan och andra djur som beror av ett bestämt stimuli

Synonymer