instal

Verb

Synonymer till instal

Hur används ordet instal

  • "install the washer and dryer"

Vad betyder instal inom generell, generell ?

Diskussion om ordet instal