insist

insist
insisted
insisted
Verb

Översättningar

Hur används ordet insist

  • "I must insist!"

Ordet insist har 3 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom lingvistik
  • Inom radio
ALLMÄNT
lingvistik
radio

Vad betyder insist inom ALLMÄNT ?

be insistent and refuse to budge

Översättningar

Svenska

Synonymer till insist

Möjliga synonymer till insist

Ordet insist inom lingvistik

Översättningar

Synonymer till insist

Möjliga synonymer till insist

Ordet insist inom radio

assert to be true

Översättningar

Synonymer till insist

Möjliga synonymer till insist