inseende

inseendet

(-)(-)
Substantiv

Synonymer
inse

inser

insåg

insett

inse

Verb

Synonymer