ingående

ingåendet

(-)(-)
Substantiv

Synonymer
ingående

Adjektiv
Vanligast
Vanlig bildligt
  • "antalet ingående delar i byggsatsen är femtiotre"

Synonymer

Vanlig post

Synonymer