innebörd

innebörden

innebörder

innebörderna

Substantiv

Synonymer
innebörd

Substantiv