innantill

Vanliga uttryck [-]

Översättningar

Hur används ordet innantill

  • "- Det är bara att läsa innantill."
  • "– Vissa lärare har bara stått och läst innantill till exempel."
  • "– Det är ju bara att läsa innantill på vår hemsida."
  • "Men för den som vill försäkra sig är det tyvärr inte så enkelt som att läsa innantill på innehållsförteckning."
  • "Men i Sverige är vi lite tråkiga och läser innantill i manuskripten."
  • "Man kan fästa ögonen i en bok och läsa innantill, eller så kan man vara så delaktig i det att det blir ens egna ord."
  • "– Jag tycker det är lite pinsamt faktiskt att Högsta Domstolen tvingas konstatera att Svenska domstolar inte kan läsa innantill och följa EU-lagstiftningen."
  • "Rent retoriskt så läste hon visserligen innantill en hel del, men fick ändå bra kontakt och levererade ett effektfullt tal."
  • "Bertil Sundvisson bor granne med det nedbrunna föreningshuset, han har själv varit vaktmästare i föreningshuset så han kan det utan och innantill."
  • "Det är bara att läsa innantill i domslut från tingsrätten, hovrätten, förvaltningsrätten och revisorsnämnden."

Vad betyder innantill inom generell, generell ?

från en skriven text; ej utantill

läsa innantill