inkläda

inkläder

inklädde

inklätt

inkläd

Verb
  • "Jag har försökt att inkläda mina tankar så att..."