inkallelse

inkallelsen

inkallelser

inkallelserna

Substantiv
militärväsen