inköp

inköpet

inköp

inköpen

Substantiv
ekonomi

Synonymer