injustice

injustices
Substantiv

Översättningar

Synonymer till injustice

Ordet injustice har 2 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom generell
juridik
generell

Ordet injustice inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till injustice (inom juridik)

Möjliga synonymer till injustice (inom juridik)

Ordet injustice inom generell

an unjust act

the practice of being unjust or unfair

Synonymer till injustice (inom generell)

Uttryck till injustice (inom generell)

Diskussion om ordet injustice