initiative

initiative
initiatived
initiatived
Verb

Översättningar

Möjliga synonymer till initiative

Diskussion om ordet initiative

initiative

Adjektiv

Möjliga synonymer till initiative

Diskussion om ordet initiative

initiative

initiatives
Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till initiative

Diskussion om ordet initiative