inhomogeneous

Adjektiv

Översättningar

Vad betyder inhomogeneous inom generell ?

not homogeneous

Översättningar

Synonymer till inhomogeneous

Möjliga synonymer till inhomogeneous