informatör

informatören

informatörer

informatörerna

Substantiv
politik
en yrkesbeteckning för personer som på olika nivåer arbetar med public relations (PR), information och kommunikation i offentliga eller privata organisationer.

vardagligt

Synonymer