inferior

inferiors
Substantiv

Översättningar

Vad betyder inferior inom generell ?

one of lesser rank or station or quality

Möjliga synonymer till inferior

Diskussion om ordet inferior

inferior

Adjektiv

Hur används ordet inferior

  • "Mercury and Venus are inferior planets"

Ordet inferior har 5 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom data
  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
ALLMÄNT
ALLMÄNT
data
ALLMÄNT
generell

Vad betyder inferior inom ALLMÄNT ?

of or characteristic of low rank or importance

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till inferior (inom ALLMÄNT)

Ordet inferior inom ALLMÄNT

of low or inferior quality

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Synonymer till inferior (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till inferior (inom ALLMÄNT)

Ordet inferior inom data

Översättningar (inom data)

Ordet inferior inom ALLMÄNT

(astronomy) having an orbit between the sun and the Earth's orbit

Ordet inferior inom generell

Översättningar (inom generell)

Diskussion om ordet inferior