infektion

infektionen

infektioner

infektionerna

Substantiv
medicin
infektion
Visa bild Fotograf: Drvgaikwad
av senlatinets infectio, ytterst av latin inficio ’förgifta’, ’besmitta’, är ett tillstånd som uppkommer när ett smittämne, till exempel bakterie eller virus, koloniserar en värdorganism, till exempel en människa.

Synonymer