infall

infallet

infall

infallen

Substantiv
  • "Är detta ett plötsligt infall?"

Synonymer

militärväsen

Synonymer
infalla

infaller

inföll

infallit

infall

Verb

Synonymer