inebriate

inebriate
inebriated
inebriated
Verb

Översättningar

Synonymer till inebriate

Ordet inebriate har 3 betydelser

  • Inom slang
  • Inom generell
  • Inom vardagligt
slang
generell
vardagligt

Ordet inebriate inom slang

Översättningar (inom slang)

Möjliga synonymer till inebriate (inom slang)

Ordet inebriate inom generell

Synonymer till inebriate (inom generell)

Ordet inebriate inom vardagligt

Synonymer till inebriate (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till inebriate (inom vardagligt)

Diskussion om ordet inebriate

inebriate

inebriates
Substantiv

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till inebriate (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till inebriate

Diskussion om ordet inebriate