industri

industrin

industrier

industrierna

Substantiv
näringsväsen
industri
Visa bild Fotograf: GK tramrunner229
Industri (av latinets industria, flit, sysselsättning) är framställning av produkter genom att råvaror förädlas.

Synonymer

Synonymer

Synonymer