individuate

individuate
individuated
individuated
Verb

Översättningar

Hur används ordet individuate

  • "Language that individuates his memories"

Vad betyder individuate inom generell, generell, generell ?

give individual character to

give individual shape or form to

Möjliga synonymer till individuate

Diskussion om ordet individuate