indentera

Verb [-]

Översättningar

Vad betyder indentera inom kontor ?

göra indrag och radbrytningar i text

Översättningar