inconvenience

inconveniences
Substantiv

Översättningar

Synonymer till inconvenience

Ordet inconvenience har 2 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom generell
juridik
generell

Ordet inconvenience inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till inconvenience (inom juridik)

Möjliga synonymer till inconvenience (inom juridik)

Ordet inconvenience inom generell

the quality of not being useful or convenient

Översättningar (inom generell)

Synonymer till inconvenience (inom generell)

Uttryck till inconvenience (inom generell)

Möjliga synonymer till inconvenience (inom generell)

Möjliga synonymer till inconvenience (inom generell)

inconvenience

inconvenience
inconvenienced
inconvenienced
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till inconvenience (inom generell)

Möjliga synonymer till inconvenience