incontinence

Substantiv

Översättningar

Synonymer till incontinence

Ordet incontinence har 2 betydelser

  • Inom medicin
  • Inom generell
medicin
generell

Ordet incontinence inom medicin

Översättningar (inom medicin)

Svenska

Möjliga synonymer till incontinence (inom medicin)

Ordet incontinence inom generell

involuntary urination or defecation

Översättningar (inom generell)

Synonymer till incontinence (inom generell)

Uttryck till incontinence (inom generell)

Möjliga synonymer till incontinence (inom generell)

Diskussion om ordet incontinence